Banner First Responders
Betaalbare opleidingen in Brandveiligheid en EHBO voor uw bedrijf
First Responder EHBO
First Responders zijn individuen die zowel op het werk als privé snel en doordacht reageren op noodgevallen, crisissituaties, onveilige omstandigheden en psychosociale problemen, …
Elke seconde telt! Een snelle reactie vermindert niet alleen het gevaar en de schade, maar vergroot ook de levensverwachting van een eventueel slachtoffer.
First Responders zijn onmisbare schakels in de veiligheidsketen. Onze droom is om van elke werknemer een First Responder te maken, klaar om snel en doeltreffend te reageren in elke situatie. Veiligheid begint bij ons allemaal.
Onze missie is om jou en je team voor te bereiden op noodgevallen door middel van budgetvriendelijke gespecialiseerde trainingen in brandbestrijding en eerste hulp bij ongevallen.
Logo First Responders klein

Cursusaanbod

OPLEIDING BRANDBESTRIJDING MET KLEINE BLUSMIDDELEN
basis brandbestrijding
THEORIE (basis 3u, maatwerk 4u) (incl. heropfrissing)

Prijs basis: 120 EUR / persoon
(minimum 6 personen, max 15 personen / lesgever)

Locatie: op het bedrijf
(Te voorzien: ruimte met beamer en projectiescherm)

Theoretische les
 • Praktijkvoorbeelden
 • Nadruk op snelle reactie: alarmeren, evacuatie, blussing met kleine blusmiddelen, slachtoffers
 • Brandoorzaken, gevaren (rook, …)
 • Basis rond verbranding en blussing
 • Uitleg type kleine blusmiddelen (aangepast aan het bedrijf)
 • Uitleg vaste blusinstallaties (aangepast aan het bedrijf)
 • Brandpreventie en alarmering (aangepast aan het bedrijf)
 • Nadruk op bewustzijn van gevaren en aanpassing van het gedrag – basisregels rond brandveiligheid

TAAL: NL, FR, ENG (1 taal per opleiding)

ATTEST van deelname

Maatwerk: Prijs op aanvraag

 • Specifieke gevaren van het bedrijf,
 • Eerste interventieploeg (EIP),
 • Opvang brandweer ter plaatse
PRAKTIJK (basis 3u, maatwerk 4u) (incl. heropfrissing)

Prijs basis: 160 EUR / persoon
(minimum 6 personen, max 15 personen / lesgever)
excl. kost kleine blusmiddelen en materiaal

Locatie: op het bedrijf
(Voorziening volgens afspraak)

Brandblusser
 • Blussen met kleine blusmiddelen (CO2, schuimblusser, poederblusser) , 
 • Kleine heropfrissing theorie – verschillen, brandklassen, activatie van de toestellen
  (Wij adviseren het gebruik van schuimblussers)
 • Gebruik van een haspel, (branddeken optioneel)
 • VR-training

 

TAAL: NL, FR, ENG (1 taal per opleiding)

ATTEST van deelname

Maatwerk: Prijs op aanvraag

 • Indien van toepassing / goedkeuring kan er gewerkt worden met open vuur. 

 • Eerste interventieploeg (EIP)

 • kleine scenario-oefening
  Blusoefeningen op diverse objecten, zandbakoefening, nabespreking en evaluatie

 • Specifieke gevaren van het bedrijf,
 • Verdiepend
 • Opvang brandweer ter plaatse
EHBO - BEDRIJFSHULPVERLENING

Naast een grondige theoretische basis legt onze opleiding bij First Responders een sterke nadruk op praktijkoefeningen. Cursisten worden actief betrokken bij het leggen van verbanden, reanimeren op oefenpoppen, het veilig transporteren van slachtoffers, en meer. 

Voor aanvang van de cursus bespreken we specifieke risico’s die relevant zijn voor het bedrijf. Deze informatie stelt onze instructeurs in staat om de lessen nauwkeurig af te stemmen op de unieke uitdagingen en omgevingen van het bedrijf. Hierdoor krijgen cursisten niet alleen algemene kennis, maar ook praktische vaardigheden die direct toepasbaar zijn op hun werkomgeving.

Transformeer uw team tot bekwame hulpverleners met onze ‘Eerste Hulp Accelerator’. Op maat gemaakt voor uw bedrijf, praktisch en budgetvriendelijk. Bespreek uw risico’s vooraf en ontvang een offerte voor gerichte bedrijfstraining.

Onderstaande pakketten voldoen aan de wettelijke vereisten om medewerkers op te leiden tot professioneel opgeleide hulpverleners:
PAKKET 1 - SPEED CURSUS - HEROPFRISSING
Theorie 2,5u - Praktijk 1,5u

Prijs basis: 130 EUR / persoon
(minimum 6 personen, max 15 personen / lesgever)

Locatie: op het bedrijf

 • Nadruk op Veiligheid en Levensreddende Handelingen
 • Eerste hulp basisregels (comfortzorgen, verplaatsing, evacuatie, …) in afwachting van het mogelijks tussenkomen van gespecialiseerde diensten.
 • Ondersteunen Vitale functies – levensbedreigende medische toestand herkennen
 • Theorie Reanimatie + AED

  Andere afwijkingen:

 • Ernstige uitwendige bloedingen
 • Shock, stuipen, luchtwegobstructie, pijn in de borst
 • Brandwonden

  Maar ook:

 • Opvang hulpdiensten
 • Registratie incidenten, basishygiëne, 

foto: Martin Splitt

TAAL: NL, FR, ENG (1 taal per opleiding)

ATTEST van deelname

Maatwerk: Prijs op aanvraag

 • Eerste interventieploeg (EIP)

 • Specifieke gevaren van het bedrijf,
 • Verdiepend
 • Opvang hulpdiensten ter plaatse
PAKKET 2 - BASISPRINCIPES
Theorie 1.5 u - Praktijk 1.5u

Prijs basis: 120 EUR / persoon
(minimum 6 personen, max 15 personen / lesgever)

Locatie: op het bedrijf

 • de rol van de hulpverlener verstaan alsook de indicaties voor het gebruik van het beschikbare materieel en de noodzaak tot het registreren van incidenten en acties (wettelijk kader);
 • het belang inzien van basishygiëne in eerste hulp procedures;
 • de toestand en omstandigheden correct analyseren om zo veilig, vlot en efficiënt mogelijk te alarmeren en te handelen in een noodsituatie (reanimatie);
 • de procedures inzake comfortzorgen voorafgaand aan de evacuatie en de procedures van verplaatsing en evacuatie van slachtoffers kennen en correct toepassen. 
EHBO First Responders

TAAL: NL, FR, ENG (1 taal per opleiding)

ATTEST van deelname

PAKKET 3 - VITALE FUNCTIES ONDERSTEUNEN
Theorie 4u - Praktijk 2u

Prijs basis: 180 EUR / persoon
(minimum 6 personen, max 15 personen / lesgever)

Locatie: op het bedrijf

 • op een veilige, snelle en efficiënte manier eerste hulp toedienen aan een bewusteloos slachtoffer (inclusief een slachtoffer met stuiptrekkingen);

 • op een vlotte en efficiënte manier eerste hulp toedienen aan een slachtoffer met ademnood (inclusief luchtwegobstructie);

 • de toestand van een slachtoffer met pijn in de borst herkennen;

 • snel en efficiënt de cardiopulmonale reanimatie toepassen (Richtlijnen Basisreanimatie en indien van toepassing AED van de Europese Reanimatieraad).   

TAAL: NL, FR, ENG (1 taal per opleiding)

ATTEST van deelname

PAKKET 4 - ANDERE AFWIJKINGEN
Theorie 4u - Praktijk 2u

Prijs basis: 180 EUR / persoon
(minimum 6 personen, max 15 personen / lesgever)

Locatie: op het bedrijf

 • de symptomen van een ernstige aandoening (bijvoorbeeld aandoeningen van het cardiovasculair stelsel, het zenuwstelsel en vergiftiging) herkennen en de algemene principes van eerste hulp toepassen;

 • in staat zijn de correcte eerste hulp te verstrekken bij: – bloedingen; – huidwonden; – letsels en traumata aan botten, spieren en gewrichten; – hoofdletsel, inclusief vermoeden van een wervelletsel; – brandwonden; – oogletsel, inclusief de gevallen waarin men een oog dient te spoelen.

TAAL: NL, FR, ENG (1 taal per opleiding)

ATTEST van deelname

PRIJZEN OPLEIDINGEN
Logo First Responders klein

Welkom bij First Responders!

First Responders Brandbestrijding
 • Snelheid redt levens: Onze focus ligt op direct toepasbare vaardigheden voor een snelle en effectieve respons.
 • Wettelijke naleving: Onze cursussen voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
 • Sensibilisering: We leren jouw team bewust te zijn van brandrisico’s en de zin van effectieve evacuatieprocedures.
 • Volledig inclusief: Wij bieden een alomvattende benadering van veiligheidstraining, aangepast aan de behoeften van jouw bedrijf.
 • Betaalbaarheid: Onze lessen zijn ontworpen met het oog op toegankelijkheid, zodat veiligheid binnen handbereik is voor elk bedrijf.
 • Professionaliteit: Wij werken enkel met instructeurs die naast het geven van opleidingen professioneel actief zijn als brandweerman en/of ambulancier.   

Contact

Elststraat 57A
9240 ZELE
0473 / 55 11 97
mail: firstresponders.be @ gmail.com

Dries Dauwe B.V.
BE 0749.930.061